Rapportering & advies

Rapportering en advies

In een uitgebreid verslag worden de gegevens van de proeven in cijfers, tabellen en grafieken uitgelegd en worden de uitvoeringsplaatsen op een plan geschetst.

Afhankelijk van het gevraagde onderzoek kan u in het rapport verder volgende info vinden:

  • Sondeergrafieken en/of boorprofielen
  • Een hoogtemeting van de proefpunten tegenover een vastgelegd punt
  • De metingen van het waterpeil in de sondeer- en/of boorgaten
  • Een beschrijving van de bodemsamenstelling en de laagopbouw van de ondergrond
  • Informatie over de geologie van het terrein
  • Tabellen met de uit de proeven afgeleide grondmechanische parameters
  • Een beschrijving van bestaande funderingen
  • De infiltratiecapaciteit van de bodem

Daarnaast wordt een richtinggevend advies over de funderingen met de toelaatbare belastingen op de ondergrond bijgevoegd. De architect of stabiliteitsingenieur ontwerpt en berekent de definitieve funderingen.