Plaatproeven

 

Plaatproeven • Verdichtingsgraad van de bodem meten

Plaatproeven zijn vooral van toepassing in de wegenbouw, waar de elastische eigenschappen van de weg in aanleg dienen gecontroleerd te worden.

Het principe van de proef is om een plaat te belasten en de zakking en zetting van de plaat gedurende de belasting te registreren. Dit kan gebeuren op de ondergrond, een aanvulling, onderfundering of fundering. Een vrachtwagen, kraan of bulldozer kunnen als tegengewicht dienen.

De samendrukbaarheidsmodulus en de verdichtingsgraad van de weg wordt slechts opgemeten voor een beperkte grondlaagdikte. Om de verdichting op grotere diepte te controleren is het dynamisch sonderen de aangewezen techniek.