Milieutechnisch onderzoek

 

Milieutechnisch onderzoek  •  Zuiverheid van de bodem bepalen

Heel wat gronden blijken verontreinigd te zijn. In België bestaat in elk van de drie gewesten een kader waarbinnen bodemverontreiniging moet worden vastgesteld en behandeld. De Vlaamse overheid, bijvoorbeeld, nam via het bodemsaneringsdecreet het initiatief om een overzicht te krijgen van de verontreinigde gronden. Sinds 1995 moet de verkoper van een grond of huis in Vlaanderen een bodemattest kunnen voorleggen.

Een dergelijk attest kan afgeleverd worden na een positief milieutechnisch onderzoek. De resultaten van de onderzoeken worden in kaart gebracht door de overheid en in het grondeninformatieregister opgenomen.

Ook wanneer u meer dan 250 m3 grond uitgraaft en verplaatst of wanneer u grond (ongeacht de hoeveelheid) uitgraaft en verplaatst naar een ’verdachte grond’ hebt u een attest nodig van een erkende bodemsaneringsdeskundige.

De focus bij Geotechnica ligt bij geotechnisch onderzoek, maar in combinatie met het grondmechanisch onderzoek kan voor de nodige monstername en voor een technisch verslag in het kader van grondverzet gezorgd worden.