Laboratoriumproeven

Laboratoriumproeven

In het labo worden op grondmonsters onder andere volgende proeven uitgevoerd:

  • Meting van gehalte aan organische stoffen
  • Meting van kalkgehalte
  • Meting van korrelverdeling
  • Meting van watergehalte
  • Bepalen van volumegewicht
  • Meting van de doorlaatbaarheid
  • Samendrukkingsproef
  • Verdichtingscontrole

Voor milieuproeven levert Geotechnica grondstalen af bij een gespecialiseerd labo.