Grondwatermetingen

 

Grondwatermetingen

Het waterpeil is een belangrijke parameter waarmee rekening dient gehouden te worden bij de berekening van funderingen.

Na een sondering of boring kan het grondwaterniveau in het sondeer- of boorgat opgemeten worden. Omdat die metingen in een nauw en onbeschermd gat worden uitgevoerd zijn ze wel alleen richtinggevend. Het weer en de bodemgesteldheid spelen een niet onbelangrijke rol bij deze metingen. Geotechnica meet steeds na een sondering of boring het waterniveau in het sondeer- of boorgat op, gezien dit toch een interessant indicatief gegeven is.

Als het grondwater exact en nauwkeurig bepaald dient te worden, wordt met een peilbuis (ook piezometer of grondwaterstandspijp genoemd), gewerkt. Gezien het grondwaterniveau schommelt met de seizoenen, dienen de metingen over een lange periode opgevolgd te worden.