Grondboringen

Grondboringen Grondstalen nemen om samenstelling van de bodem te bepalen

Uit de resultaten van sonderingen kan de aard van de grondlagen afgeleid worden. Bij een boring worden grondstalen bovengehaald zodat de grond visueel geanalyseerd kan worden en de samenstelling bepaald. Met diverse laboratoriumproeven kunnen de grondmechanische eigenschappen onderzocht worden.

De boringen gebeuren door middel van uiteenlopende boortechnieken, manueel met draagbare apparatuur voor ondiepe boringen of machinaal met behulp van een boorstelling voor diepere boringen. Afhankelijk van het beoogde onderzoek, worden geroerde grondmonsters uitgegraven en in plastic zakken bewaard en gelabeld of ongeroerde grondmonsters gestoken en in buizen of monsterbussen bewaard.

Met specifieke boorkoppen kunnen versteende lagen (bv. een oude fundering, een vloer of rotsen) doorboord worden, waardoor proeven tot op grotere diepte kunnen doorgevoerd worden.