Funderingsonderzoek

Funderingsonderzoek • Bestaande funderingen controleren

Bij stabiliteitsproblemen, scheurvorming, een verbouwing, een renovatie, een herontwikkeling of aan- en verkoop van een gebouw is het vaak belangrijk de kwaliteit van de bestaande fundering te kennen.

Voor funderingsonderzoek is een brede waaier aan onderzoeksmethoden beschikbaar. Dit kan gaan van een eenvoudige gevelschouwing, tot het maken van verkenningsputten, tot funderingsontgravingen of het akoestisch doormeten van palen.

Bij het akoestische doormeten brengt een slag met een kunststof hamer op de paalkop een geluidsgolf in de paal. De opmeting van de snelheid van die geluidsgolf geeft de integriteit en dichtheid van de paal weer.