Sonderingen: weerstand van de ondergrond opmeten

Sonderen  •  Weerstand van de ondergrond meten

Statisch sonderen Weerstand opmeten door te drukken op de ondergrond

Een stalen buis voorzien van een conische punt wordt met een drukkracht de grond ingedrukt. Tijdens het induwen wordt de weerstand geregistreerd. Hoe meer weerstand de grond biedt en hoe moeilijker het is om de conus de grond in te krijgen, hoe beter, stabieler of draagkrachtiger de ondergrond is. Uit de sondeerresultaten en rekening houdend met de beschikbare geologische gegevens van het terrein dat wordt onderzocht, kan vervolgens de samenstelling van de grond worden afgeleid.

De nodige druk wordt bekomen door een tegengewicht. Indien het terrein het toelaat, wordt de proef vanuit een rupsvoertuig uitgevoerd dat meteen als tegengewicht fungeert. Is het terrein niet toegankelijk voor een rupsvoertuig, dan wordt er gewerkt met een demontabel en draagbaar sondeerapparaat dat door verankering in de grond de nodige druk kan opleveren. Kan geen van beiden, bijvoorbeeld in een ruimte met beperkte hoogte of een zeer hellend terrein, wordt er overgestapt naar een andere techniek zoals bijvoorbeeld het dynamisch sonderen.

Mechanisch of elektrisch sonderen?
Afhankelijk van het project en de aard van de ondergrond wordt er mechanisch of elektrisch gesondeerd.Bij mechanisch sonderen wordt de conusweerstand en de totale wrijving op alle stangen bovengronds geregistreerd.Bij elektrisch sonderen meet een elektrische conus de plaatselijke wrijving ondergronds op. Met een elektrische conus kunnen ook extra gegevens worden geregistreerd zoals bijvoorbeeld de hellingsgraad van de stangen tijdens het sonderen.Mechanisch sonderen kan in quasi alle ondergrond (behalve rotsten en gesteenten) en is het goedkoopst. Elektrisch sonderen kan weliswaar niet in iedere ondergrond, maar levert wel nauwkeurigere resultaten dan mechanisch sonderen op.

Hoeveel sonderingen?
Om een volledig beeld te krijgen van een bouwterrein worden standaard minstens 3 sonderingen uitgevoerd. Voor grote projecten wordt gemiddeld één sondering per 50 tot 200 m² uitgevoerd.

Dynamisch sonderen Weerstand opmeten door te hameren in de ondergrond

Bij een dynamische - of slagsondering wordt een valgewicht gebruikt om een stang de grond in te drijven. Het aantal slagen per 10 of 20 cm indringing geeft een beeld van de opbouw van de ondergrond. Deze eenvoudige techniek kan nagenoeg op iedere locatie en is oorspronkelijk ontwikkeld ter controle van de verdichting van de ondergrond. Uit een dynamische sondering kunnen evenwel ook grondmechanische parameters worden afgeleid die gelijkaardig zijn aan die van de statische sonderingstechniek. Aanvullend op een klassiek onderzoek kan dit zeker en vast nuttig zijn.